Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 02/09/2011 09:07
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου   2011 και  ώρα    7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  6 Σεπτεμβρίου  και  ώρα  8.30 μ.μ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ Διοργάνωση έκθεσης «Kavalaexpo 2011» Μετατάξεις υπαλλήλων Πρόγραμμα «Ψηφιακό Επιμελητήριο - Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καβάλας» Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  31  Αυγούστου       2011

Ο Πρόεδρος Άγγελος  Τσατσούλης