Επενδυτικός Νόμος 2011

Δημοσιεύθηκε στις 07/10/2011 04:11

Από 1 Οκτωβρίου 2011,  ο 2ος κύκλος του νέου Επενδυτικού Νόμου


Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε από 1 Οκτωβρίου 2011 η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη 2η φάση του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011). Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στα γενικά καθεστώτα του Επενδυτικού Νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου2011 ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, όπως οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου, οι φοροαπαλλαγές, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι, για τη γενική κατηγορία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50εκ.), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι της κρατικής ενίσχυσης για τη 2η φάση του Επενδυτικού Νόμου ανέρχονται συνολικά σε 3,27 δις €, εκ των οποίων 2,37 δις € υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 900 εκ € υπό τη μορφή επιχορηγήσεων κεφαλαίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η πρώτη προκήρυξη των γενικών καθεστώτων που εγκαινίασε την υλοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου τον περασμένο Μάιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στο Νόμο. Από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν αξιολογηθεί και από αυτά 63 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 402.015.074 € που δημιουργούν 497 θέσεις εργασίας έχουν ήδη εγκριθεί. Όσοι επενδυτές κατέθεσαν την επενδυτική τους πρόταση στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Θεσ/νίκη) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr για να ενημερώνονται με τους κωδικούς που διαθέτουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ιστοσελίδας, για την τελική αξιολόγηση της πρότασής τους. Τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στις Περιφέρειες, για τις οποίες φέρουν ευθύνη οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να πληροφορηθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής της επένδυσής τους στον Επενδυτικό Νόμο και για όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης στις ιστοσελίδες που παρατίθενται παρακάτω, καθώς και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και σε όλες τις Περιφέρειας της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε  στο Επιμελητήριο Καβάλας,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Ό. Καζιάνη (εσωτ 2) και κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4). Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης