ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 03/04/2012 09:20
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως και την 18η Μαΐου 2012 για το πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» Κατεβάστε το έντυπο εδώ