ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2012 09:12

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(Ν.4038/2012)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΩΣ 30.04.2012

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η΄ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΕΩΣ 31.05.2012

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ‘Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ 1 Ή 2 ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Ν.4075/2012)