Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των ομάδων Α & Β στολών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 28/08/2017 17:37