Ηλεκτρονικός ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», από 01-10-2020 έως 30-09-2024.

Δημοσιεύθηκε στις 03/02/2020 12:28