Νέα ημερομηνία Έναρξης Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καβάλα

Δημοσιεύθηκε στις 30/05/2020 22:49

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

360U, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και αναγνώριση στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρουσιάζει, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε αποκλειστική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σημαντικός επίσης σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων που εργάζονται και μέσω αυτής να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καριέρα
  • Στην ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν την ομάδα τους να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα
  • Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
  • Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων
  • Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών μέσα από την εξάσκηση σε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης
  •  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων

 Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος

 Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων

 Διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες

 Αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες