Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».β)« Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ

Δημοσιεύθηκε στις 10/06/2020 12:13