Πρόσκληση - Σημεία Εξυπηρέτησης Ανοικτών Επιχειρήσεων στο Ν. Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 17/12/2020 04:21

                                                                                                                                                                                       Καβάλα 10/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -  ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην προσπάθεια στήριξης και προβολής, των ανοικτών επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν σήμερα, παρόλο το κλείσιμο της αγοράς, καλούμε τις επιχειρήσεις να μας δηλώσουν τα στοιχεία τους, το ωράριο λειτουργίας και εάν παρέχουν υπηρεσίες take away, delivery, ecommerce. Στόχος μας μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας, τα κοινωνικά δίκτυα, να προβάλλουμε ότι είναι σε λειτουργία, είναι στην γειτονιά μας και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα εμπορεύματά τους.

Σκοπός μας η τοπική κοινωνία και οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν ότι οι τοπικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι σε λειτουργία, είναι στην γειτονιά μας.

Στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονίας μας, ψωνίζουμε από τις τοπικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 

 

Επικοινωνία στο e-mail: info@chamberofkavala.gr

Τηλέφωνο: 2510-222212

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας