Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 11/02/2009 05:40
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι έχει παραλάβει τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Παρακαλούμε τα μέλη μας να καταθέσουν ενδεχόμενες προτάσεις και παρατηρήσεις τους, στο Δήμο Καβάλας, μέχρι και την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009, οπότε και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου ανοικτή διαβούλευση επι των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση που θα γίνει στις 14:00μ.μ., θα είναι παρόντες οι Αντιδήμαρχοι. Ο Πρόεδρος Αγγελος Τσατσούλης
» Κατεβάστε τον κανονισμό