Διαβούλευση σχετικά με την έλλειψη δεξιοτήτων

Δημοσιεύθηκε στις 19/09/2023 15:04

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ες,

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σε ότι αφορά την έλλειψη δεξιοτήτων (SME Skills survey).

 

Ο στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ελλείμματα καθώς και τι υποστήριξη μπορεί να χρειάζονται οι επιχειρήσεις με σκοπό να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή να καταγράψουν τις απόψεις τους στο ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://forms.gle/TxSfy8SgpLfkM3rx9

 

μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Δέμπας