Εκθέσεις & Αποστολές στην Αλλοδαπή

Πληροφορίες για εκθέσεις και αποστολές στην αλλοδαπή παρέχονται από την ιστοσελίδα της  Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας  του Υπουργείου Εξωτερικών ( www.agora.mfa.gr) και από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ - www.hepo.gr) Επίσης, στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» ( www.enterprise-hellas.gr ) υπάρχει ενημέρωση για εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510833964, εσωτ. 4 και info@chamberofkavala.gr ) .