Εκθέσεις στην ΗΜΕΔΑΠΗ

Πληροφορίες για εκθέσεις και αποστολές στην αλλοδαπή παρέχονται από την ιστοσελίδα της  Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας  του Υπουργείου Εξωτερικών ( www.agora.mfa.gr ). Επίσης, στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» ( www.enterprise-hellas.gr ) υπάρχει ενημέρωση για εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που διεξάγονται στην Ελλάδα στα πλαίσια του Κοινοτικού δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510833964, εσωτ. 2, 4 και info@chamberofkavala.gr )