Διοίκηση

Το Επιμελητήριο διοικείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων του Ν. Καβάλας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη του να αντικατοπτρίζουν τη δομή της περιοχής στο εμπόριο τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Η Διοικητική Επιτροπή που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εκλεγμένων αντιπροσώπων επιλαμβάνεται των καθημερινών θεμάτων που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 7μελή Διοικητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (Εκλογές της 10ης-11ης -12ης Δεκεμβρίου 2017)

1.    Αγγελίδης Παναγιώτης

2.    Ανανιάδης Βασίλειος

3.    Βακιρτζή Σαΐα

4.    Δέμπας Μάρκος

5.    Δημητριάδης Αβραάμ

6.    Ζησίμου Παύλος- Γεώργιος

7.    Ιατρόπουλος Πρόδρομος

8.    Καραγιαννίδης Αντώνιος

9.    Καραμπουρνιώτη Μαρία

10.  Κουκουτίνης Ελευθέριος

11.  Κουρτίδου Ειρήνη

12.  Κούτρας Ιωάννης

13.  Λεμονίδης Βασίλειος

14.  Μπίλιας Αναστάσιος

15.  Νούση Αικατερίνη

16.  Παναγιωτίδης Ιωάννης

17.  Παπαδάκης Χρήστος

18.  Παπαδόπουλος Κίμων

19.  Τσουμάκης Παύλος

20.  Φραγκιόγλου Γεώργιος

21.  Χατζησάββας Ιωάννης

 

«Σύνθεση νέας Διοικητικής Επιτροπής» 

Πρόεδρος: Δέμπας Μάρκος 

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Δημητριάδης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Αγγελίδης Παναγιώτης 

Γενικός Γραμματέας: Ιατρόπουλος Πρόδρομος

Οικονομικός Επόπτης: Καραμπουρνιώτη Μαρία

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Κουκουτίνης Ελευθέριος

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μιας Στάσης: Κούτρας Ιωάννης