Ενημέρωση από αλλοδαπούς εταίρους

Πληροφορίες για τις δράσεις των μελών του δικτύου «ENTERPRISE EUROPE NETWORK» υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής een.ec.europa.eu αλλά και στον ιστοχώρο της ελληνικής κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» www.enterprise-hellas.gr . Στο Επιμελητήριο Καβάλας απευθυνθείτε στην κυρία Σούζυ Μαυρομμάτη.