Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013 Έργα Επιμελητηρίου Καβάλας