ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 28/04/2009 04:50
1. Η ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε. με την ολοκλήρωση των έργων στο «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» καλεί ενδιαφερομένους –επιχειρήσεις, επαγγελματικά εργαστήρια- να υποβάλλουν αιτήσεις εγκατάστασης. 2. Για την επιλογή εγκατάστασης επιχειρήσεων, θα αξιολογηθούν στοιχεία όπως ενδεικτικά, η έδρα της επιχείρησης, ο χρόνος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην έρευνα αγοράς του Επιμελητηρίου Καβάλας, η συμβατότητα του σκοπού της επιχείρησης με τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., η χρηματοπιστωτική ικανότητα της επιχείρησης, κ.α. 2.α. Η αξιολόγηση και επιλογή εγκατάστασης επιχειρήσεων, θα γίνει με στόχο τη μέγιστη δυνατή πληρότητα του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό τα επενδεδυμένα κεφάλαια στο ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. 3. Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, διατίθεται από το Επιμελητήριο Καβάλας πληροφοριακό υλικό το οποίο περιλαμβάνει: - τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, - την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, - τοπογραφικό υπόβαθρο του γηπέδου του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., με αποτύπωση των οικοδομικών τετραγώνων, των βιοτεχνικών οικοπέδων, του εμβαδού και της αξίας τους, - υπόδειγμα συμφωνητικού χρονομίσθωσης και εγκατάστασης, - έντυπο αίτησης. 4. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση –σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας- θα πρέπει: εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών, να υποβάλλει αίτηση χρονομίσθωσης και εγκατάστασης επισυνάπτοντας : Ισολογισμούς και Δηλώσεις Οικονομικών Στοιχείων (Ε3) τριών τελευταίων ετών, εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ επίσης τριών τελευταίων ετών, καταστατικό σύστασης και έναρξη επαγγέλματος με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει. - Το πληροφοριακό υλικό, διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Επιμελητήριο Καβάλας. 03/04/2009 ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ