ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2009 07:59

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network», ενημερώνει ότι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης) συνέταξε ένα χρήσιμο έντυπο με τίτλο «Οδηγίες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις» που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του - http://www.cres.gr/kape/pdf/odigos_pv_systimaton.pdf )

Η δράση «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας και της έναρξης από 1/7/2009 εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).

Επισημαίνεται ότι μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι ότι μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες (Άρθρο 2, Παράγραφος 6, ΚΥΑ ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009). Με το Πρόγραμμα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στις στέγες δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την ενέργεια από τον ήλιο τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στο σπίτι του για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τη ΔΕΗ Α.Ε. (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή) με το οποίο συνυποβάλλονται εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (Άρθρο 4, Παράγραφος 6, ΚΥΑ ΦΕΚ1079/Β/04.06.2009). Προς ενημέρωση των πολιτών αναπτύχθηκε ενδεικτικός κατάλογος μελετητών-εγκαταστατών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο κατάλογος αυτός τηρείται με ευθύνη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και είναι επίσης διαθέσιμος μέσω διαδικτύου (http://www.cres.gr/pvcatalog/DoIt) . Τέλος, στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ, υπάρχει χρήσιμο ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp, σε κτιριακές εγκαταστάσεις »

(http://www.cres.gr/kape/PV_INFO_1.pdf)

Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. Σημεία επικοινωνίας: Σούζυ Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2). Τηλ. Επιμελητηρίου: 2510833964