Ολοκληρώθηκε η Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυχρονισμός Χερσαίων Εμπορευμάτων Οδικών Μεταφορών»

Δημοσιεύθηκε στις 28/05/2012 08:00
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network και η ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνουν ότι, κατά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», υπεβλήθησαν 573 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκ. € να αιτούνται δημόσιας επιδότησης της τάξης των 46,7 εκ. €
Κατεβάστε το πλήρες ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ