Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στη Βάσοβα

Δημοσιεύθηκε στις 04/11/2008 06:36
Τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας έκρινε απαραίτητο να ενημερώσει η «Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στη Βάσοβα», η οποία συναντήθηκε μαζί της το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στα γραφεία του Οργανισμού. Τόσο ο Πρόεδρος κ. Αγγελος Τσατσούλης όσο και τα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα αυτό, με επίκεντρο τις προσπάθειες των εταιρειών καυσίμων να εγκαταστήσουν δεξαμενές σε μια περιοχή που ως γνωστόν είναι προστατευμένη από τη Συνθήκη Ραμσάρ, τη μη ένταξή της στο Εθνικό Πάρκο σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και τις κινήσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποτραπεί μια τέτοια προοπτική. Με δεδομένες τις θέσεις που από οκταετίας έχει εκφράσει το Επιμελητήριο στο ζήτημα αυτό,  η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε τη στήριξή του για το συντονισμό δράσης όλων των φορέων του νομού με στόχο την αποτροπή εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της «Βάσοβα».