Διακήρυξη του Δήμου Καβάλας (Καβάλα 27.05.2008) Προς : Τις Επιχειρήσεις Ν.Καβάλας Εδρες του

Δημοσιεύθηκε στις 28/05/2008 03:57
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε  την υπ. αριθ. 9482/26/05/2008 διακήρυξη του Δήμου Καβάλας, σχετικά με την «ανάδειξη προμηθευτή ενός επιβατικού αυτοκινήτου 4χ4». Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 9η Ιουλίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 15:15 στο γραφείο του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Καβάλας. Πληροφορίες η έγγραφα σχετικά μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στα τηλ.2510 451480,2510 451447 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  κα Μ. Τσιολακίδου. Ο Πρόεδρος                    Αγγελος Τσατσούλης Καβάλα 27.05.2008 /Αριθ.Πρωτ.: 6257