Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Enterprise Europe Network-Hellas»

Δημοσιεύθηκε στις 06/04/2022 15:29
Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so' - /opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so: undefined symbol: igbinary_serialize [file] => Unknown [line] => 0 )