Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Enterprise Europe Network-Hellas»

Δημοσιεύθηκε στις 06/04/2022 15:29