Τεχνολογική Συνεργασία

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «ENTERPRISE EUROPE NETWORK» όπου συμμετέχει, συνεργάζεται και με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνολογικής συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου- κυρία Σούζη Μαυρομμάτη  (2510833964 εσωτ. 4 - info@chamberofkavala.gr ).