Άρθρα στην κατηγορία Διακηρύξεις - Προγράμματα

Ημερομηνία
Προχειρος Διαγωνισμός αναλώσιμων υλικών
Δημοσιεύθηκε στις 18/02/2009 07:23
Προκήρυξη διαγωνισμού καρτών στάθμευσης
Δημοσιεύθηκε στις 18/02/2009 07:17
Διακηρύξεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς
Δημοσιεύθηκε στις 05/02/2009 09:34
Προκήρυξη Δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 04/02/2009 08:20
Προκήρυξη Δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 04/02/2009 08:20
Διακήρυξη του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 30/01/2009 05:16
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις 29/01/2009 05:43
Διακήρυξη του δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2009 08:23
Διακήρυξη διαγωνισμού δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2009 08:22