Αναφορές & Δελτία Ενημέρ. Ξένων Χωρών

Το Επιμελητήριο Καβάλας διαθέτει πληροφόρηση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις παραπάνω αναφορές από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πλήρης σχετική ενημέρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα της  Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας  του Υπουργείου Εξωτερικών ( www.agora.mfa.gr ). Επίσης, λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διμερή Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι που παρέχουν χρήσιμη ενημέρωση. Εξειδικευμένη πληροφόρηση με χρήση άλλων πηγών ενημέρωσης παρέχεται από το Επιμελητήριο. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510-222212, εσωτ. 4 και info@chamberofkavala.gr ).

Αρχεία