Άρθρα στην κατηγορία Διακηρύξεις - Προγράμματα

Ημερομηνία
Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 39/2023 του 424 ΓΣΝ
Δημοσιεύθηκε στις 20/03/2023 18:11
Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 38/2023 του 424 ΓΣΝ
Δημοσιεύθηκε στις 20/03/2023 14:55
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2023
Δημοσιεύθηκε στις 20/03/2023 12:14
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so' - /opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so: undefined symbol: igbinary_serialize [file] => Unknown [line] => 0 )