Με νέα σύνθεση το δ.σ. της Πετζετάκις

Δημοσιεύθηκε στις 07/12/2007 05:42
Ο κ. Γεώργιος Κατσαρός, οικονομολόγος, εκλέχθηκε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ. της Πετζετάκις, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Παπάζογλου, ο οποίος παραμένει Διευθυντής Προμηθειών της εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Κατσαρός είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμ. Βασίλειο και στη Γαλλία. Έχει διατελέσει στέλεχος της ΕΤΕΒΑ και της Bank of America και Γενικός Διευθυντής της Societe Generale Από το 2003 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην EFG Eurobank Ergasias και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της τράπεζας.