Προκήρυξη Διαγωνισμού του Δήμου Ορφανού

Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2008 04:42
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ορφανού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ» με προϋπολογισμό 411.179,82 € (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 12 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Πληροφορίες στο τηλ. 2510 291227, φαξ : 2510 221365 (με την ένδειξη για Τ.Υ.Δ.Κ.) κα Βαφειάδου.