Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2008 07:20
Ο Δήμος Θάσου  προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια «καυσίμων» Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι: 4.426,22 € (5% του προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θάσου στις 1.08.2008  και ώρα 11:00 π.μ.. Πληροφορίες από το Δήμο Θάσου τηλ.:  25930 23118,  φαξ : 25930 22118.