Περίληψη διακύρηξης ανοιχτής δημοπρασίας για επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου

Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2008 07:22
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ Ορφανού προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ », προϋπολογισμού 17.979,74 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). Η δημοπρασία θα γίνει την 5η Αυγούστου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημ. καταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ορφανού στη Γαληψό. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καβάλας τηλ.: 2510 223219, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.