Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις δρόμων στο Παληό 2008»

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:02
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών ενοικίασης μηχανημάτων, για την εκτέλεση εργασιών στο έργο «Διανοίξεις δρόμων στο Παληό 2008» Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 95.000 συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 19%. Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 11η Αυγούστου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.έως 11:30 π.μ.στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ. 2510 451480, 2510 451447.