Ανοικτός διαγωνισμός του δήμου Θάσου για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους άνω των 25 τόνων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:16
Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σχετικά με την «προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους άνω των 25 τόνων», προϋπολογισμού 3.780,00€ (5% επι του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 26η Αυγούστου 2008 ώρα 11:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες κ.Γεώργιος Δούκας τηλ.25930 23118.