Ανοικτός διαγωνισμός του δήμου Θάσου για την προμήθεια ενός καινούριου φορτωτή εκσκαφέα καδοφ. Τροχ/ρου αυτ/νου ισχύος άνω των 90 ΗΡ με χορτοκοπτικό, κλαδευτικό βραχίονα και λάμα εκχιονισμού

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:19
Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σχετικά με την «προμήθεια ενός καινούριου φορτωτή εκσκαφέα καδοφ. Τροχ/ρου αυτ/νου ισχύος άνω των 90 ΗΡ  με χορτοκοπτικό, κλαδευτικό βραχίονα και λάμα εκχιονισμού» προϋπολογισμού 5.750,00€ (επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία λήξης  υποβολής των προσφορών είναι η 27η Αυγούστου 2008 ώρα 11:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες κ.Γεώργιος Δούκας τηλ.25930 23118.