Ανοικτός διαγωνισμός του δήμου Θάσου για την προμήθεια ενός καινούριου αυτοκινήτου πλύσεως κάδων απορριμμάτων μικτού βάρους άνω των 13 τόνων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:20
Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σχετικά με την «προμήθεια ενός καινούριου αυτοκινήτου πλύσεως κάδων απορριμμάτων μικτού βάρους άνω των 13 τόνων» προϋπολογισμού 6.120,00 € (επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία λήξης  υποβολής των προσφορών είναι η 29η Αυγούστου 2008 ώρα 11:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες κ.Γεώργιος Δούκας τηλ.25930 23118.