Διακήρυξη για προμήθεια οπωροκηπευτικών

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:21
Στις 18 Αυγούστου 2008 ημέρα Δευτέρα η ΧΧ ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 2ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών σχετικά με την «προμήθεια οπωροκηπευτικών» των στρατιωτικών μονάδων και στρατιωτικών καταστημάτων που εδρεύουν στους νομούς Καβάλας-Δράμας». Σε ενδεχόμενη αναβολή ή μη κατακύρωση του διαγωνισμού, ορίζεται ωε εναλλακτική η 25η Αυγούστου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλ. 2510 461241