Μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

Δημοσιεύθηκε στις 12/02/2011 08:06
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΘΕΜΑ: Μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και άλλους εθνικούς φορείς στήριξης επιχειρήσεων, συμμετέχει στο πρόγραμμα “SME panels – Smart Business Dialogue – Hellas” το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν στην τρέχουσα διαβούλευση που αφορά μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία των μηχανισμών ΕΕΔ στα κράτη μέλη της Ε.Ε. έτσι ώστε να μάθει εάν οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι μηχανισμοί ΕΕΔ είναι αποτελεσματικοί στην επίλυση διαφορών με καταναλωτές. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - SME PANEL Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011 και ώρα 8 μμ στο πλαίσιο της ανοικτής συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας
Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων
Ερωτηματολόγιο