Εκμισθώσης ισογείου καταστήματος Επιμελητηριακού κτιρίου

Δημοσιεύθηκε στις 07/07/2011 04:34
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 60/5.7.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δέχεται προτάσεις -  προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος του Επιμελητηριακού κτιρίου, έκτασης 272m2, μετά του υπογείου του, έκτασης 120m2, κείμενο στη γωνία των οδών Ομονοίας 50 και Ίωνος Δραγούμη, της πόλης της Καβάλας (έναντι κεντρικής πλατείας). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη την διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4127/24.3.2011, με τροποποιημένο μόνο το άρθρο 2,   δικαίωμα εκμίσθωσης για εμπορική χρήση του ακινήτου. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4, το ελάχιστο όριο μισθώματος προσφοράς, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις-προσφορές τους,  στο Επιμελητήριο Καβάλας, 1ος όροφος, Ομονοίας 50, Καβάλα, μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου  2011, και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας [κα Σ Μαυρομμάτη (εσωτ.5) και κα Μ. Κιτσίκογλου (εσωτ. 3), τηλ 2510 222212], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ