Συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το έργο «Tradenet»

Δημοσιεύθηκε στις 05/09/2011 07:29

"Black Sea Tradenet (B.S.T.)"

Καβάλα, 5/9/2011

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Black Sea Tradenet» (Εμπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013.  Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο της Κωστάντζας στη Ρουμανία  (Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture) και εταίροι του έργου είναι από τη Βουλγαρία (Επιμελητήριο από την περιοχή Ντόμπριτς), την Τουρκία (Επιμελητήρια από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την Αρμενία (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο και ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας.  Η υλοποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δραστηριότητες και δικτυώσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία και προώθηση ενός Εμπορικού Άτλαντα της Μαύρης Θάλασσας ο οποίος θα παρουσιάζει το οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον σε πέντε χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αρμενία, Τουρκία), τη δημιουργία ιστοχώρου με πληροφορίες οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος με λειτουργία βάσης δεδομένων προσφορών και ζητήσεων, τη διοργάνωση 7 ημερίδων που θα απευθύνονται στις τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των συνεργασιών στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, τη διοργάνωση εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από τις 5 εμπλεκόμενες χώρες, τη διεξαγωγή τετραήμερης «Σχολής Επιχειρηματικότητας» στην Κωστάντζα και τη σχετική ανταλλαγή εμπειριών και τέλος, τη δημιουργία ενός δικτύου με 7 σημεία επαφής που θα φιλοξενούνται από τους εταίρους σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι δράσεις του έργου θα διαρκέσουν 18 μήνες, από τον 6/2011 μέχρι τον 11/2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 379.975 Ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 90%. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου - κα. Σ. Μαυρομμάτη και κα. Ο. Καζιάνη, τηλ: 2510833964, fax: 2510835946, e-mail: info@chamberofkavala.gr .