Ειδική Οικονομική Ζώνη

Δημοσιεύθηκε στις 11/10/2011 04:11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011, τα Επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας κατέθεσαν αίτημα και υπομνήματα προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, προς το Υπουργείο Οικονομίας υπόψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς  το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπόψη του Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προς την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ενημέρωσαν το γραφείο της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κας. Μαρίας Δαμανάκη, σχετικά με την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η Ειδική Οικονομική Ζώνη μπορεί, με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και με μία σύνθεση παροχής φορολογικών κινήτρων και διοικητικών διευκολύνσεων, να συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην χειμαζόμενη Ελληνική οικονομία. Ο φάκελος που αφορά την πρόταση αυτή και την εξειδίκευσή της πρέπει να κατατεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, να περιλαμβάνει τους πέντε Νομούς, να στηριχθεί στην διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 107 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ, πρώην 87 ΣΕΚ) για να θεωρηθεί μείζων κρατική Ενίσχυση υπερβαίνοντας τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Στα υπομνήματα προσδιορίζεται ότι, η Ειδική Οικονομική Ζώνη πρέπει να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και να δημιουργεί προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, χωρίς να παρακάμπτει κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα.  Αναφέρεται επίσης η λειτουργία Ειδικών Ζωνών στην Πολωνία, που βρίσκονται στην μεταβατική περίοδο, οι οικονομικές συνθήκες στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, η διασυνοριακή συνεργασία, η υψηλή ανεργία και τα πεπραγμένα των επιχειρήσεων Καβάλας και Δράμας. Μόνο με την υπεράσπιση  της ενότητας του περιφερειακού χώρου, την ενδυνάμωση της περιφερειακής συνείδησης  και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή και να εγκριθεί από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές. Με εκτίμηση Στέφανος Α. Γεωργιάδης                                                             Άγγελος Τσατσούλης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας                                    Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας