ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00 ΜΜ

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2011 10:40

Πρόσκληση

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου  2011 και  ώρα  8.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα μόνο : Εκλογή νέας Διοικητικής Επιτροπής 2011

Καβάλα 7 Δεκεμβρίου   2011

Ο Πρόεδρος Άγγελος  Τσατσούλης