ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2011 05:38
Το Enterprise Europe Network – Hellas, ως μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ως μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σας παρακαλεί να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και να το επιστρέψετε είτε ηλεκτρονικά στο info@chamberofkavala.gr είτε μέσω fax στο 2510835946. Σεβόμενοι το χρόνο σας, εκτιμούμε ότι δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από πέντε λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Κατεβάστε το έντυπο