Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»

Δημοσιεύθηκε στις 28/12/2020 15:17