Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ

Δημοσιεύθηκε στις 11/01/2021 14:29

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙΡΑΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

Τίρανα, 08 Ιανουαρίου 2021

Α.Π.: Φ. 2140/1/ΑΣ6/13

 

 

 

Τηλ.:

+3554 2228980, 2247323

 

E-mail:

ecocom-tirana@mfa.gr

 

FAX:

+3554 2228979

 

 

ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

 

 

           

 

ΚΟΙΝ.:

Υπουργείο Εξωτερικών

 

 

- Διπλ. Γραφείo κ. Πρωθυπουργού

- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού

- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη

 

 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας

 

 

- Γραφεία κ.κ. Α΄& Β΄ Γεν. Δ/ντών

 

 

- Α3, Β1, B2 & Β8 Διευθύνσεις

 

 

 

Ε.Δ.:

Πρεσβεία Τιράνων

 

 

- Υπ’ όψιν κας Πρέσβεως

 

 

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για  το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ.

Το εν λόγω λιμάνι με την ονομασία "Maria Vlora" προβλέπεται να κατασκευασθεί εντός της περιοχής του υφισταμένου λιμανιού της Αυλώνας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 35 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός   του έργου αναμένεται να ανέλθει στα 22,7 εκατ., πλέον ΦΠΑ. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει επίσης τη δαπάνη για την εποπτεία των κατασκευαστικών εργασιών, υποβάλλοντας προς την αναθέτουσα Αρχή τρεις τουλάχιστον προτάσεις, εν των οποίων θα επιλεγεί η μία.

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/contract-notice/ καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με Reference Number (REF-83630-01-05-2021). 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω λιμάνι αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδίου της ακτογραμμής Lungomare στην Αυλώνα, ενώ πρόσφατα, η Α/Κυβέρνηση προώθησε, συγχρόνως, το έργο κατασκευής δημοσίου πάρκου στην πεζοδρομημένη περιοχή από την Skela μέχρι το Λιμάνι της Αυλώνας, το οποίο θα συνδέεται με τη νέα Λεωφόρο Ismail Quemali  και με την Lungomare.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

 

 

Σαράντης Μοσχόβης

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄