Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 5/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμουλκούμενων στόχων για εκτέλεση Α/Α βολών

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2021 11:28