Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.15/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας]

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2021 11:36