Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/21 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2021 11:42