Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)

Δημοσιεύθηκε στις 30/03/2021 14:46