Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2021 14:05

 Συννημένη η εγκύκλιος του Υπουργείου  Υγείας, με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές»