Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Περιφέρεια ΑΜΘ

Δημοσιεύθηκε στις 22/10/2021 17:03