Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Δικαιούχου της Πράξης: «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία»

Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2021 16:34